Pasient som behandles med MID-laser
Er du pasient som vil eller skal behandles med medisinsk laser?
Hvordan skjer behandling?

Man belyser den delen av kroppen der årsaken til problemet sitter. Som regel settes en laserprobe i kontakt med huden. Synlig laserlys, for eksempel rødt, grønt eller blått, brukes som regel på problemer i overflaten, som sår- og hudproblemer. Usynlig lys trenger lenger inn i vevet, dette brukes som regel på dyptliggende problemer i ledd og muskulatur.

Hvordan kjennes behandlingen?

Laserbehandling er normalt smertefri. De fleste opplever behandlingen som behagelig og avslappende. Noen lasere kan forårsake et lett ubehag som tilsvarer en lett stikkende følelse ved belysning av mørkt hår eller mørk hud / mørk pigmentering av lys hud. Da kan man velge en svakere laser eller svakere innstilling på laseren, eller man kan behandle på litt avstand.

Hvor lang tid tar det og hvor mange behandlinger trenger jeg?

Laserbehandling tar normalt 5-15 minutter med våre lasere. Tiden avhenger av hva som behandles og hvilket utstyr som brukes. Hvis man skal behandle en rygg – dvs en stor overflate – og har en laser med kun en diode, vil det ta lang tid. Våre prober med 4 eller 12 dioder bruker langt kortere tid på en slik behandling enn en vanlig 1-diodes probe. For andre problemer, som behandling av smerter ved tannregulering, er en 1-diodes probe både riktig og raskt nok.

For langvarige problemer anbefales 4-6 behandlinger i løpet av 2 uker, etterfulgt av ny vurdering. Noen ganger er det nok med noen få behandlinger. Akutte skader kan med fordel behandles direkte etter skade. Det er også indisier på at å behandle med laser før skade oppstår (for eksempel før en operasjon eller før en konkurranse for idrettsutøvere) har en positiv effekt på restitusjon.

Ulike reaksjoner etter behandling

Stort sett alle behandlingreaksjoner kan betraktes som positive ettersom de er tegn på at behandlingen har gitt effekt. Reaksjonene kommer som regel innen 24 timer og følgende kan inntre:

  • Kortvarig verk som kan komme av at helingsprosessen er igangsatt
  • Midlertidig eller permanent smertelindring oftest pga redusert betennelse
  • Midlertidig trøtthet og noen ganger forbedret søvnkvalitet

Ved behandling av friskt, normalt vev skjer ingenting.

Finnes det risikoer?

Medisinsk laserbehandling er i dag en godt utprøvd behandlingsmetode som har vært i bruk siden 1960-tallet. Den er bivirkningsfri og uten innrapporterte skader. Derimot kan sterke lyskilder ha en viss risiko for øyeskade om man ser inn i laseren for lenge. Man skal derfor aldri se rett inn i laserlysets stråle.

Det finnes ingen risiko ved laserbehandling selv om man har implantater, pacemaker, proteser, silikon etc. Mørke tatoveringer skal ikke belyses. Behandling utføres rundt tatoveringen.

Lurt å tenke på før behandling

I tillegg til diagnose kan det være bra om din behandler bedømmer starttilstanden og status på problemet ditt før behandling påbegynnes. Tenk gjerne gjennom hvordan ditt problem hindrer deg i ditt hverdagsliv. Det kan hende behandleren ber deg vurdere din smerte på en skala fra 1 til 10. Bevegelses- og trykktest på smertepunkter er andre gode målemetoder.

Det går helt fint å laserbehandle ved smertelindrende medisinering, men responsen på laserbehandlingen kan bli mindre tydelig. En positiv effekt av behandling kan være at behovet for smertestillende medikamenter minsker.

Om laser

Laser er en slags lampe som produserer synlig eller usynlig lys. Laser kan brukes på mange ulike måter. Det finnes sterke lasere som det går an å brenne eller skjære med, og det finnes svake lasere som kan lege og lindre medisinske problemer. De sterke laserene tilhører klasse 4. De svake kalles ofte «medisinske lasere» og tilhører vanligvis laserklasse 3B. De medisinske lasere brenner nesten aldri, og lyset er helt ufarlig så lenge man ikke ser rett inn i laserstrålen.

Litt om medisinsk laserbehandling

Laserlysets egenskaper er unike. Disse unike egenskapene har vist seg å ha positive effekter på celler og vev. Over 50 års forskning viser at laserlys kan brukes for å minske smerte og inflammasjon samt fremme legning av sykt elle skadet vev. Når laser brukes til dette formålet kalles det medisinsk laserbehanling. Internasjonalt er denne behandlingsmoden kjent som Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vil du vite mer, sjekk Behandling med medisinsk laser

Hva skjer når man behandler med laser?

Det har vist seg at i prinsipp tilgodegjør alt levende seg lys på ulik måte, fra planter til dyr og mennesker. De fleste har sikkert observert at hvis hånden holdes framfor en lommelykt går en del av lampens lys gjennom fingrene, spesielt rødt lys. På vegen gjennom hiånden treffer lyset celler. Det samme gjelder for laserlys. Ved belysning med laser tar cellen opp lys, noe som  har vist seg å påvirke cellens funksjoner positivt. Dette kan til en viss grad sammenlignes med fotosyntesen der planter tar i mot sollys. Veldig forenklet kan man si at behandling med laserlys påvirker celler og vev til å leges og en normalisering av problemet finner sted.

Hvilke effekter gir energiopptaket i cellen?
  • Stimulerer cellefunksjoner (immunforsvar)
  • Minsker smerte
  • Reduserer betennenlser
  • Reduserer hevelser og ødem
  • Fremmer legning
Forskning som viser effekter av medisinsk laser

Det forskes mye på medisinsk laser. Ved å søke på pubmed.com, verdens største medisinske database, gir et søk på «Low Level Laser Therapy» over 6000 treff. Den som vil vite mer kan gå inn på pubmed.com og skrive inn LLLT og en diagnose, så ser man hvilke treff som finnes.

Dobbeltblinde studier viser positive resultater på smerte i ledd, nakke og skuldre, seneproblemer, kneartrose, reumatisme, muskelver, ryggsmerte, akutte skader og behandling etter operasjon. I tillegg er det de siste årene kommet flere studier som viser at medisinsk laser har en svært god effekt på legning av sår som ikke vil gro, slik som diabetessår og liggesår.

Positive effekter er målt på bevegelse og livskvalitet i mange studier. Laserbehandling reduserer betennelser (inflammasjon), og derfor er de fleste inflammatoriske tilstander noe man med fordel kan behandle med medisinsk laser.