MID-laser og MIDLITEMID-laser er en av de mest fleksible og profesjonelle medisinske lasersystemene som fins i markedet.

MID-laser består av en bordenhet (baseenhet) og tilkoblede laserprober – håndstykker som inneholder forskjellige typer laserdioder. Med baseenheten kontrollerer man hvilken dose laserlys pasienten får og hvor dypt i vevet behandlingen skal skje. Behandlingen utføres med laserprobene.

Hver laserprobe til MID-laser har et sett av dioder som alle avgir samme bølgelengde laserlys. Hvilken bølgelengde laserlyset har, avgjør hvilken type behandling som proben brukes til.

MID-laserenes prober inneholder alt fra 12 til 1 laserdioder. Mange dioder på en probe betyr at man kan behandle et større område om gangen raskt, mens prober med en diode er best for akupunktur eller trykkpunktsbehandling.

Muligheten for å koble til flere typer prober gjør at man enkelt kan utvide hvilke typer behandlinger som kan gis etter hvert som behovet endres eller utvides. Mange velger å starte med en eller to prober og så utvide til å tilby flere typer behandling med laser etterhvert som man får erfaring med instrumentet.