Behandling av nakke-og ryggsmerter, muskelproblemer og tendinopatier (som senebetennelser)

Denne laserproben er vår mest populære og allsidige. Den er superpulset med høy pulstoppeffekt – det vil si at laserlyset kan trenge dypt inn i vevet, uten at dosen blir for høy. Den brukes derfor ved behandling av problemer som er plassert dypt, slik som kne og korsryggsmuskulatur.

904nm 4x-proben avgir infrarødt (usynlig) laserlys med en bølgelengde på 904 nm. Den har fire laserdioder, noe som gir fire ganger så hurtig behandling som lasere som kun har en enkelt laserdiode.

Proben er egnet for behandling av områder som muskler, skuldre og knær. For behandling av større områder enn det, er 12-proben enda bedre egnet. Man kan også bruke to prober samtidig for å forkorte behandlingstiden.

 

Irradias superpulsede 904-ball er basert på en unik teknisk løsning som er godt utprøvd i kliniske studier. Her er noen eksempler, se referansene nederst:

  1. Målbare anti-inflammatorisk effekt (PGE2) hos mennesker (1)
  2. 2-3 ganger bedre gjennomtrengning i forhold til infrarød laser (810 nm) (2)
  3. Positiv effekt på smerte og mobilitet ved slitasjegikt i kneet og seneproblemer (1,3,4,5)
Tekniske spesifikasjoner
Lasertype: GaAs (gallium arsenid)
Våglengde: 904 nm – infrarød
Antall laserdioder: 4 x 904nm
Utgang: 4 x 60 mW (totalt 240 mW)
Pulstoppefffekt: 4 x 20 000 mW

Referanser

1. Br. J. Sports Med. 2006, 40(1):76-80.
2. Photomed Laser Surg. 2012 Dec;30(12):688-94. doi: 10.1089/pho.2012.3306
3. Laser Therapy. 1997, 9:79-86.
4. Pain Sympt. Manag. 1991, 6(4):241-246.
5. Clin Rehabil. 2012 Jun;26(6):523-33. doi: 10.1177/0269215511425962.