Behandling av kjeve og tenner

Irradias MID-lasersystem er et av de mest fleksible og profesjonelle lasersystemene i markedet. Det består av en baseenhet som man kobler til ulike laserprober (håndstykker som brukes til behandling). Laserprobene har ulik bølgelengder og støtter ulike typer behandling (dybde vs overflate, store områder vs akupunktur o.l).