Behandling med LLLT-laser er ikke smertefull

Legende (fotokjemisk) effekt: Behandling med MID-laser baserer seg på hva man ofte kaller biostimulering eller LLLT. Det viser seg nemlig at man får en cellestimulerende effekt om cellene i vevet får en viss dose (tilført energi per cm2 hudoverflate) laserlys. Ved belysning av vev gjennom hud ligger en slik biostimulerende dose vanligvis mellom 0,005 og 5 J/cm2 hudoverflate, der J= Joule = Ws = Wattsekunder. Ved belysning av nakne celler, for eksempel i et åpent sår, ligger dosen lavere. For lav dose gir utilstrekkelig virkning og ved for høy dose risikerer man å komme inn i det som kalles hemningsområdet, noe som medfører at stimuleringen og dermed resultatet blir dårligere eller helt uteblir. Generelt kan vi si at innenfor effektområdet er det som skjer at lys stimulerer mitokondriene i cellene slik at mekanismer som fører til reparasjon av celler blir igangsatt.

Reduksjon av ødem/ hevelser  (fotokjemisk effekt): Laserstrålen gir også en mikro-massasje som hjelper til å reaktivere mikrosirkulasjon og drenering av lymfene. Man øker sirkulasjon og drenering av betennelsesmolekyler og tilførsel av fibroblaster til vevet som blir belyst. Den samlede effekten er en rask og intens anti-inflammatorisk og hevelsesdempende effekt.

Fototermisk effekt: Laseren gir en kontrollert temperaturøkning i vevet, noe som stimulerer sirkulasjonen og øker oksygentilførselen til områder som er under stress uten å varme opp for mye..