Med Irradia MID-laser åpnes en verden av muligheter. Medisinsk laser har fantastisk mange indikasjoner. Dette innebærer at det åpnes for mange nye kundekategorier, noe som igjen åpner for økt omsettning! Ingen opptatte indikasjoner utgjør en fullstendig liste, bortsett fra at en kan betrakte som eksempel, der det er vært og prøve laserbehandling.

Behandling av Artrose
Statens legemiddelverk terapianbefalinger for behandling av artrose. 

Denne listen har oppstått fra Svenska Laser-Medicinska Sällskapetog er ett utdrag fra skriften laser som läker. Laser som leger er en liten skrift på 32 sider om laserterapi. Den er tenkt som en introduksjonsskrift for laserterapi . Den er oppdelt i 3 kapitler. Første kapittel er enkelt og lett forståelig. Det siste kapittelet handler om mekanismene og er mer avansert. For den som er interresert i mekansismer og hvor forskningen står idag, anbefaler vi en bok og internettadressenwww.prima-books.com. De svenske laserforskerne Jan Tunér og Lars Hode har kommet ut med en ny bok som vi virkelig anbefaler. Klikk her for og kikke på innholdsfortegnelsen


Afte
Afte behandles best med Indium- eller- Aluminium-laser. Dosen bestemmes av den subjektive smertestillende effekten. Når pasienten kjenner en klar lindring har man kommet nær den ·rette· dosen. Flere behandlinger er ofte nødvendig for og holde pasienten uten besvær til aften er borte.

Bihulebetennelse (sinuit)
Still inn 2 Joule på den nye MID-laseren med 904nm(GaAs-laseren). Behandle langs nesevingen ned til brusken, 2J/cm2. Flytt proben ett par cm når lydsignalet gis. Like mye gis intraoralt over sinusbunnen på et par steder. Sinusåpningen inne i nesen kan også med fordel belyses. Denne behandlingen gir en ikke hevende effekt og åndingen går da lettere. Akutte sinuiter reagerer raskere på behandlingen enn kroniske. Akupunkturpunkter kan til og med brukes. Alle tre lasertypene kan og brukes.

Carpaltunnelsyndrom
Er et veldig vanlig symptom hos personer med ensformige arbeidsoppgaver f.eks bilarbeidere, kan med framgang behandles med Gallium-laser. Se også idrettsskader.

Dentala indikationer
Det finns ett stort antal indikationer. Laserbehandling ges som ett komplement till konventionell behandling och påskyndar då läkningen. Den postoperativa smärtan reduceras.

Frakturer
Vid frakturer behandlas med Gallium 904 nm-laser (700 Hz), lokalt över frakturstället var 3:e dag i 1-2 veckor.

Helvetsild
Helvetsild kan opptre når som helst. Det kan f. Eks. inntreffe trigeminsnerven.
Indium- eller Aluminiums-laser har best effekt på selve zosterangrepet, men det går også an og få effekten på den postherpetiske smerten,og da er ofte Gallium- eller Aluminium-laser best effektiv. Det er viktig at behandlingen starter så tidlig som mulig for å få best effekt, En serie behandlinger forkorter lidelsen til pasienten.

Herpes
Herpes är mycket tacksamt att behandla med lågeffektlaser. Resultatet av behandlingen är beroende av i vilket stadium i virusets cykel man kan gripa in. Ju senare i angreppsfasen vi kommer in, desto sämre effekt får vi. Lämplig dos är 0,5-3 J per blåsa med 650 nm Indium- eller 808 nm Aluminium-laser.

Idrett- og belastningsskader
En tommelfingerregel er at en vanlig idrettsskade leges på drøyt halve tiden av den ordinære tiden om man stimulerer skaden med laser. Ett problem en må se opp for er, at de subjektive plagene fra det skadde området ganske snart forsvinner og at idrettspersonen da gjerne vil starte å trene igjen. Men det er viktig at skadeområdet får hvile og at treningen gjenopptas trinnvis.
Typiske yrkesskader er tennisalbue og verk i ledd og nakke. Behandle skadene lokalt med Gallium-laser ( 904nm). En tennis- eller golfalbue kan ofte være falsk- det kan da være snakk om en nerveinnklemning (se carpal-tunnelsyndrom) og da hjelper det ikke om man bare behandler på og rundt epicondylen. Behandle derfor rundt 5:e og 6:e nakke-kotan med Gallium-laser.
Gi 2-3 J ved f.eks 700 Hz. Ved behandling av seninflammationer, f.eks Achillestendinit, velger man gjerne en Aluminium-laser (808 nm) i kombinasjon med Gallium-laser. Artroser behandles med Gallium-laser (5000Hz). Her er det ganske vanlig med en smertereaksjon etter behandlingen.

Regenerasjon
Og oppnå regenerasjon av beinvevet er av vital interesse i samarbeid med adskillige odontologiske inngrep. Behandling med Gallium-laser er her et verdifult komplement.

Sårlegning -bensår
Bensår og liggesår er vanlige indikasjoner for Indium- eller Aluminium- laser. Foruten om at sårlegningen blir bedre forsvinner også en del av smertene. Start med å behandle sårets pereferi med hudkontakt og gi 1J/cm2. Med den nye MID-laseren er det lett og behandle, bare still inn på 1 J. Flytt proben når du hører et lydsignal, for da har du gitt en Joule.Deretter sveper en over det åpne såret med en avstand av en knapp og gir en dose på 0,2J/cm2. Behandle annen hverdag og utvid legningsforløpet.
Hvis det ikke skjer noen forbedring så forhøy dosen med 50%.

Virus og bakterier
Hvilken effekt har laserlys på bakterier og virus? Svaret er at veksten av både bakterier og virus kan stimuleres ved laserlys når de er ved formering. Grunnen til at man ved behandling av infeksjoner ikke forverre situasjonen,men derimot påskynder legningen, skyldes at immunforsvaret stimuleres mer enn mikroorganismene.
Laserbehandlingen trenger iblandt og kombineres med antibiotika.

Nervskade
Skadede nerver leges langsomt. Her er det uten tvil Indium-laser som er den beste. Et tegn på at laseren er effektiv er når pasienten opplever en uspesifisert urofølelse i det behandlede området.

Reumatism
Laserbehandling kan naturligvis like lite som medisiner ta bort reumatism, men symptomene kan ofte lindres. I tillegg til smertelindringen kan man oppnå økt mobilitet og minskende hevelser. Kronisk tilstand reagerer ofte med en initial smerteøkning og derfor er det best og starte med lav dose. Verkreaksjonen må forklares for pasienten, og at eventuelle oppdukkende arr ikke er et argument for å avbryte behandlingen.

Smerte
Laserbehandling kan påvirke smertetilstander av ulike slag. Det positive med laserbehandling er at smertelindringen i mange tilfeller kan komme allerede ved behandlingens start.

Tendiniter
Tendiniter og tendalgier er ofte veldig takknemlige og laserbehandle. Disse kan i blandt være vanskelige og diagnosere. Akutte tendiniter er mye lettere og behandle enn de kroniske.
Aluminium (808 nm) -og Gallium (904 nm)-laser gir de beste effektene.

Tinnitus
Årsaken til tinnitus er kontroversiell. Men den har klart vist at den hos mange personer skyldes spenninger i hode-og nakkemuskulaturen. Om disse spenningene behandles kan ubehaget forsvinne. Hos noen personer kommer spenningene av bitefeil, og en tannlege må da justere tennene og kanskje sette på en tannregulering. Laser har vist seg og være en veldig verdifull metode i disse tilfellene,gjennom sin smertestillende og avslappende virkning. Tinnitus kan også oppstå gjennom akutt akustisk sjokk, f.eks. av rocke-konsert. I disse tilfellene lyser man med laseren inn i øregangen for og stimulere cellene i innerøret. Spesielt unge mennesker med nye skader reagerer bra på laserbehandling. Eldre personer med kronisk tinnitus kan også behandles men resultatet er mer varierende. Mer informasjon om laserbehandling av tinnitus finnes på www.laser.nu/tlc.

Ødem
Laserbehandling har en antiødematisk effekt som baserer seg på en delatation av lymfekar og minskende permeabilitet hos blodkar. Høye doser prioriterse dersom ødemet allerede er et faktum, 10-15J/cm2 er ikke uvanlig. Laserbehandling har også en regenerativ effekt på såvel lymfekar som på blodkar.